Gemensamma insatser

De gemensamma insatserna är den del av byråns verksamhet som syns mest. Frontex stationerar ut hundratals gräns- och kustbevakningstjänstemän, tillsammans med båtar, bilar, flygplan och annan utrustning, för att bistå de EU-länder som brottas med utmaningar vid EU:s yttre gränser. Dessa insatser äger rum vid Europas havs- och landgränser samt på internationella flygplatser. I dagsläget förlitar Frontex sig i huvudsak på att EU-länderna och de Schengenassocierade länderna tillhandahåller specialiserade tjänstemän och utrustning till insatserna, men byrån kommer i framtiden att hyra och köpa sin egen utrustning. Frontex kan också räkna med en reserv på minst 1 500 tjänstemän som kan stationeras ut inom fem dagar för att ta itu med nödsituationer vid Europas gränser.

Byråns insatser i Medelhavet hjälper Italien, Grekland och Spanien att hantera migrationstrycket, men alla byråns insatser bidrar också till att bekämpa olika former av gränsöverskridande brottslighet. Insatserna till sjöss omfattar även andra uppgifter, såsom övervakning av föroreningar och olagligt fiske. De genomförs i samarbete med andra EU-byråer, framför allt Europol, Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) samt Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA).


Brottsbekämpning

Frontex spelar en avgörande roll när det gäller att stärka Schengenområdets inre säkerhet genom att övervaka dess yttre gränser, utföra säkerhetskontroller och återvändandeinsatser samt samarbeta med nationella myndigheter och Europol.

Frontex hjälper också till i kampen mot terrorism genom att bistå medlemsstaterna med att strama upp kontrollerna vid de yttre gränserna och genom att hjälp till med att avslöja potentiella terrorister. De tjänstemän som Frontex stationerar ut har fått utbildning i att avslöja personer som kan ha en koppling till terrorism

Frontex roll i sjöräddningsinsatser

Frontex har alltid prioriterat att delta i sjöräddningsinsatser, och detta står också inskrivet i den EU-förordning som skapade den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Byrån är skyldig att tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till sjöss för att bistå räddningsinsatser som kan genomföras i anslutning till gränsövervakningen.

Sjöräddning är också ett specifikt mål i den operativa planen för alla Frontex sjöinsatser.

Mellan 2015 och 2020 bidrog byrån till att 353 270 människor räddades i Medelhavet
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information