Vision, uppdrag och värderingar


Vår vision

Skydda EU-området med frihet, säkerhet och rättvisa.


Vårt uppdrag

Tillsammans med medlemsstaterna säkerställer vi att de yttre gränserna är säkra och välfungerande, vilket skapar trygghet.


Våra värderingar

Vi är professionella
Vi har den kunskap, de färdigheter och den kompetens som behövs för att utföra vårt uppdrag effektivt, enligt höga etiska normer, och strävar hela tiden efter högsta kvalitet för att prestera ännu bättre.

Vi agerar med respekt
Vi tar hänsyn till människor och institutioner samt deras uppdrag, och visar respekt genom att behandla dem som värdefulla och viktiga.

Vi eftersträvar samarbete
Tillsammans med medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter och med stöd från andra intressenter förvaltar vi EU:s yttre gränser och eftersträvar samarbete med länder utanför EU.

Tillsammans samarbetar och samverkar vi inom hela organisationen samt med externa intressenter för att uppnå gemensamma mål och målsättningar.

Vi tar ansvar
Vi är pålitliga: vi fullgör våra uppdrag på utsatt tid och med hög kvalitet.

Vi bryr oss
Som offentliganställda EU-tjänstemän arbetar vi i medborgarnas intressen eftersom vi bryr oss om människor och tror på europeiska värden.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information