Vad är Frontex?

Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, inrättades 2004 för att hjälpa EU:s medlemsstater och Schengenassocierade länder att skydda de yttre gränserna för EU:s område med fri rörlighet. Eftersom Frontex är en EU-byrå finansieras den genom EU-budgeten, men även genom bidrag från de Schengenassocierade länderna. Fram till 2020 kommer byrån att anställa omkring 1 000 personer. Nästan en fjärdedel av dessa utstationeras från medlemsstater och kommer att återvända till sin tjänst i hemlandet när deras anställningsperiod hos Frontex är över.

År 2016 utvidgades och uppgraderades byrån under det nya namnet Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Från att ha haft en migrationshanterande roll utökades dess ansvarsområde till att omfatta gränsförvaltning och den gavs ökat ansvar för bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Frontex anses nu vara en av hörnstenarna i EU:s område med frihet, säkerhet och rättvisa. Sök- och räddningsinsatser har också officiellt gjorts till en del av byråns mandat, när sådana insatser blir nödvändiga i samband med byråns övervakning av sjögränserna.

Frontex är en operativ byrå som alltid har mer än 1 500 anställda från medlemsstaterna i tjänst över hela EU. För att ha större möjlighet att följa situationer som är nya och under snabb utveckling pågår nu verksamheten vid Frontex lägescentral, som ansvarar för övervakning av de yttre gränserna, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information