Zahteve po informacijah

Zahteve po informacijah, splošna in posebna vprašanja o agenciji Frontex in njenem delu, prošnje za razgovore, zahtevke za statistične podatke ali vprašanja o poročilih, objavljenih na našem spletišču, je treba poslati na naslov:

question@frontex.europa.eu

Vprašanja medijev:

press@frontex.europa.eu

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information