Kaj je Frontex?

Frontex, Evropska agencija za mejno in obalno stražo, je bila ustanovljena leta 2004 za pomoč državam članicam EU in pridruženim schengenskim državam pri varovanju zunanjih meja območja EU, kjer je gibanje neomejeno. Frontex se kot agencija EU financira iz proračuna EU in s prispevki iz pridruženih schengenskih držav. Do leta 2020 naj bi agencija imela okrog 1 000 zaposlenih, od katerih jih je skoraj četrtina napotenih iz držav članic in se bodo po končanem mandatu pri agenciji vrnili na svoje delovno mesto v svojo državo.

Leta 2016 je bila agencija razširjena in nadgrajena v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki je svojo vlogo z nadzora migracij razširila na upravljanje meja ter tako prevzela večjo odgovornost v boju proti čezmejnemu kriminalu. Agencija Frontex je zdaj priznana kot eden od temeljev področij svobode, varnosti in pravice v EU. Uradno sta postala del njenih nalog tudi iskanje in reševanje, kadar v okviru nadzora morskih meja pride do takšnih primerov.

Frontex je operativna agencija z več kot 1 500 uradniki iz držav članic, ki so razporejeni po vsej EU. Da bi agencija okrepila svoje sposobnosti za spremljanje novih in hitro razvijajočih se razmer, situacijski center agencije, ki je odgovoren za spremljanje zunanjih meja, zdaj deluje 24 ur na dan, sedem dni na teden.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information