Skupne operacije

V okviru dejavnosti agencije najbolj izstopajo skupne operacije. Agencija Frontex za pomoč državam članicam, ki se soočajo z izzivi na zunanjih mejah EU, napotuje na stotine pripadnikov mejne in obalne straže, skupaj s čolni, avtomobili, letali in drugo opremo. Te operacije potekajo na evropskih morskih in kopenskih mejah ter na mednarodnih letališčih. Trenutno se agencija Frontex pri napotitvah specializiranih uradnikov in opreme za operacije večinoma zanaša na države članice EU in pridružene schengenske države, kljub temu pa si prizadeva za zakup in nakup lastne opreme. Agencija Frontex ima na voljo tudi skupino vsaj 1 500 uradnikov, ki jih je mogoče napotiti v roku petih dni za ukrepanje ob izrednih razmerah na evropskih mejah.

Medtem ko pomorske operacije agencije v Sredozemlju zagotavljajo pomoč Italiji, Grčiji in Španiji pri obvladovanju migracijskega pritiska, pa vse dejavnosti agencije prispevajo tudi k zajezitvi različnih oblik čezmejnega kriminala. Operacije na morju vključujejo dodatne naloge, kot sta spremljanje onesnaževanja in nezakonitega ribolova. Te se izvajajo v sodelovanju z drugimi agencijami EU, zlasti Europolom, Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA) in Evropsko agencijo za nadzor ribištva (EFCA).


Kazenski pregon

Agencija Frontex igra ključno vlogo pri krepitvi notranje varnosti schengenskega območja s spremljanjem njegovih zunanjih meja, izvajanjem varnostnih kontrol in operacij vračanja ter sodelovanjem z nacionalnimi organi in Europolom.

Agencija Frontex prispeva tudi k boju proti terorizmu, in sicer tako, da državam članicam pomaga pri poostrenem nadzoru na zunanjih mejah in odkrivanju morebitnih tujih terorističnih bojevnikov. Uradniki, ki jih napoti agencija Frontex, so usposobljeni za odkrivanje oseb, ki bi lahko bile povezane s terorizmom.


Vloga agencije Frontex pri akcijah iskanja in reševanja

Sodelovanje pri akcijah iskanja in reševanja je bila vedno prednostna naloga agencije Frontex in je vključena v uredbo EU, s katero je bila ustanovljena evropska mejna in obalna straža. Agencija Frontex mora zagotoviti tehnično in operativno pomoč na morju v podporo akcijam reševanja, ki se lahko pojavijo med operacijami varovanja meje.

Dejavnosti iskanja in reševanja so prav tako poseben cilj operativnega načrta vsake operacije agencije Frontex na morju.

Agencija Frontex je med letoma 2015 in 2020 pripomogla k reševanju 353 270 ljudi v Sredozemskem morju.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information