Glavne naloge


Napotitve na teren

Agencija zagotavlja napotitve uradnikov iz vrst organov kazenskega pregona iz držav članic in pridruženih schengenskih držav, skupaj s plovili, letali in opremo za varovanje meje, na zunanje meje EU, kjer je potrebna dodatna pomoč. Operacije agencije Frontex poleg nadzora meja zajemajo tudi naloge v zvezi s pomorsko varnostjo, varnostnimi pregledi, iskanjem in reševanjem ter varstvom okolja.


Analiza tveganja

Agencija Frontex podaja ocene za varnostna tveganja na mejah EU in zagotavlja oceno vzorcev ter trendov s področja nedovoljenih migracij in čezmejnih kriminalnih dejavnosti na zunanjih mejah.

Agencija svoje ugotovitve deli z državami EU in Evropsko komisijo ter jih uporablja za načrtovanje prihodnjih dejavnosti. Vse dejavnosti agencije Frontex temeljijo na analizi tveganja.


Spremljanje razmer

Agencija Frontex stalno spremlja zunanje meje Evropske unije ter države članice EU in pridružene schengenske države, Evropsko komisijo in druge agencije obvešča o novostih in jim izdaja opozorila.


Ocena ranljivosti

Agencija izvaja letne ocene zmogljivosti in pripravljenosti vsake države članice in pridružene schengenske države za soočanje z izzivi na njihovih zunanjih mejah, vključno z migracijskim pritiskom. Agencija Frontex napotuje uradnike za zvezo v države članice EU, da bi agenciji zagotovili celovit pregled nadzora meja na ravni EU.


Evropsko sodelovanje na področju funkcij obalne straže

Agencija podpira sodelovanje med organi kazenskega pregona, agencijami EU in carinami na morskih mejah. Plovila in letala, uporabljena v operacijah agencije, poleg tega zbirajo in pošiljajo informacije, povezane z nadzorom ribištva, odkrivanjem onesnaževanja in skladnostjo s pomorskimi predpisi.


Izmenjava podatkov o kriminalnih dejavnostih

Agencija podatke, zbrane na mejah, deli z ustreznimi nacionalnimi organi, Europolom in drugimi evropskimi agencijami. To vključuje informacije o osebah, osumljenih vpletenosti v kriminalne dejavnosti, kot so tihotapljenje migrantov, trgovina z ljudmi in terorizem.


Operacije vračanja

Agencija Frontex ima vse pomembnejšo vlogo pri vračanju ljudi, ki nimajo pravice ostati v Evropski uniji, v njihove matične države. Agencija državam članicam pomaga pri usklajevanju in financiranju operacij vračanja, lahko pa jih sproži tudi na lastno pobudo.  V ta namen lahko agencija Frontex zakupi lete in rezervira sedeže na komercialnih letih. Agencija pomaga tudi pri pridobivanju potrebnih potnih listin za osebe v postopku vračanja in pri zagotavljanju pomoči strokovnjakov pri operacijah vračanja.


Zunanji odnosi

Sodelovanje z državami zunaj EU in schengenskega območja je sestavni del pooblastil agencije Frontex in ena od njenih strateških prednostnih nalog. Za zagotovitev izvajanja evropskega integriranega upravljanja meja (IBM) agencija Frontex razvija in vzdržuje mrežo partnerstev z mejnimi organi v državah nečlanicah EU, zlasti v tistih državah, ki mejijo na EU, ter v državah izvora in tranzita migrantov. Agencija prav tako napotuje uradnike za zvezo v države zunaj EU, v katerih se soočajo z nedovoljenimi migracijami.


Hitro odzivanje

Agencija Frontex lahko v države članice EU in pridružene schengenske države, ki se soočajo z izrednimi razmerami na svojih zunanjih mejah, hitro napoti mejno in obalno stražo ter opremo. Države članice morajo na zahtevo agencije zagotoviti do 1 500 uradnikov iz nabora za hitri odziv.


Raziskave in inovacije

Agencija Frontex povezuje strokovnjake za nadzor meja z raziskovalnimi ustanovami in podjetji, da bi zagotovila, da nova tehnologija ustreza potrebam organov za nadzor meja.


Usposabljanje

Agencija Frontex razvija skupne standarde usposabljanja za mejne organe, da bi se uskladilo izobraževanje mejne in obalne straže v državah EU in pridruženih schengenskih državah. S tem naj bi zagotovili, da bodo potniki, ki prečkajo zunanjo mejo EU, naleteli na enotne standarde mejne kontrole. Usposabljanje hkrati omogoča učinkovito sodelovanje pripadnikov mejne in obalne straže iz različnih držav v operacijah agencije Frontex.


ETIAS

Agencija Frontex ima ključno vlogo pri vzpostavitvi novega evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS). Ko bo leta 2023 začel delovati, bodo morali potniki iz več kot 60 držav, ki ne potrebujejo vizuma, pred začetkom potovanja v evropsko schengensko območje zaprositi za potovalno odobritev ETIAS. Agencija Frontex je odgovorna za gostovanje centralne enote ETIAS, ki bo vloge obdelovala 24 ur na dan in 7 dni v tednu v tesnem sodelovanju z nacionalnimi enotami držav članic ter bo tako v pomoč potnikom in prevoznikom.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information