Principalele responsabilități


Detașare

Agenția detașează personal specializat în aplicarea legii din statele membre UE și țările asociate Schengen, împreună cu nave, avioane și echipamente de supraveghere a frontierelor, către zonele de frontieră externe care au nevoie de asistență suplimentară. Pe lângă controlul la frontiere, operațiunile Frontex acoperă sarcini legate de siguranța maritimă, controlul securității, căutarea și salvarea de vieți umane pe mare și protecția mediulu.


Analiza de risc

Frontex evaluează riscurile la adresa securității frontierelor la nivelul UE. Agenția elaborează o imagine a tiparelor și tendințelor migrației ilegale și a activităților criminale transfrontaliere la frontierele externe. Agenția împărtășește constatările sale cu țările UE și cu Comisia Europeană și le folosește pentru planificarea activităților viitoare. Toate activitățile Frontex sunt ghidate de analiza de risc.


Monitorizarea situației

Frontex monitorizează în mod constant frontierele externe ale Uniunii Europene, furnizând informații recente și alerte statelor membre ale UE și țărilor asociate Schengen, Comisiei Europene și altor agenții.


Evaluarea vulnerabilităților

Agenția efectuează evaluări anuale ale capacității și disponibilității fiecărui stat membru și a țărilor asociate Schengen, de a face față provocărilor la frontierele  externe, inclusiv presiunea migratorie. Frontex trimite ofițeri de legătură în statele membre ale UE pentru a ajuta Agenția să mențină o imagine detaliată a controlului la frontiere, la nivelul UE.


Cooperarea europeană privind funcțiile Gărzii de Coastă

Agenția sprijină cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii, agențiile UE și serviciile vamale la frontiera maritimă. Navele și avioanele trimise în cadrul operațiunilor sale culeg și transmit informații relevante pentru controlul pescuitului, detectarea poluării și respectarea reglementărilor maritime.


Schimbul de informații despre activitățile ilicite

Agenția folosește informațiile colectate la frontiere în comun cu autoritățile naționale relevante, Europol și alte agenții europene. Acestea includ informații despre persoanele suspectate de implicare în activități infracționale, cum ar fi contrabanda cu migranți, traficul de ființe umane și terorismul.


Operațiuni de returnare

Frontex joacă un rol din ce în ce mai important în returnarea în țările de origine a persoanelor care nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană. Agenția ajută statele membre să coordoneze și să finanțeze operațiunile de returnare, dar poate, de asemenea, să lanseze astfel de operațiuni din proprie inițiativă. În acest scop, Frontex poate să închirieze avioane și să rezerve locuri pe zboruri comerciale. De asemenea, Agenția ajută la obținerea documentelor de călătorie necesare pentru persoanele returnate și la furnizarea de experți care să asiste la operațiunile de returnare.


Relații externe

Cooperarea cu țările din afara UE și cu Spațiul Schengen face parte integrantă din mandatul Frontex și una dintre prioritățile strategice ale Agenției. Pentru a asigura implementarea managementului european integrat al frontierelor (IBM), Frontex dezvoltă și menține o rețea de parteneriate cu autoritățile de frontieră din statele non-UE, în special cele din vecinătatea UE și țările de origine și de tranzit ale migranților. De asemenea, Agenția totodată detașează ofițeri de legătură în țări non-UE afectate de migrația ilegală.


Reacție rapidă

Frontex este capabil să trimită rapid personal specializat de frontieră și Gardă de Coastă, precum și echipamente tehnice specifice pentru statele membre ale UE și țările asociate Schengen, care se confruntă cu o situație de urgență la frontierele lor externe. Statele membre trebuie să furnizeze până la 1500 de ofițeri din grupul de reacție rapidă la cererea Agenției.


Cercetare și inovare

Frontex aduce laolaltă experți în controlul frontierelor și experți în cercetare și industrie, pentru a se asigura că noile tehnologii răspund nevoilor autorităților de control la frontieră.


Instruire

Frontex elaborează standarde comune de formare pentru autoritățile de frontieră, pentru a armoniza educația personalului specializat de frontieră și Gardă de Coastă în țările UE și țările asociate Schengen. Acest lucru are ca scop asigurarea faptului că, în cazul în care călătorii traversează o frontieră externă a UE, se vor confrunta cu standarde uniforme de control la frontieră. De asemenea, face posibil ca personalul specializat de frontieră și Gardă de Coastă din diferite țări să colaboreze eficient când sunt detașați în cadrul operațiunilor Frontex.


ETIAS

Frontex joacă un rol-cheie în instituirea noului Sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). Odată ce acesta va deveni operațional în 2023, călătorii din peste 60 de țări care sunt exonerați de obligația de a deține viză vor trebui să solicite o autorizație de călătorie ETIAS înainte de a-și începe călătoria în spațiul Schengen din Europa. Frontex găzduiește unitatea centrală a ETIAS, care va funcționa 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a procesa cererile în strânsă cooperare cu unitățile naționale din statele membre și pentru a-i sprijini atât pe călători, cât și pe transportatori. 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information