Korp permanenti

Għall-ewwel darba fl-istorja, l-Unjoni Ewropea għandha s-servizz bl-uniformi tagħha stess - il-korp permanenti tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. Imħarrġa mill-aħjar u mgħammra b’dak li toffri l-aħħar teknoloġija, il-gwardji tal-fruntiera u tal-kosta tal-Frontex huma lesti għall-isfidi fil-fruntieri, u jgħinu biex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq taż-Żona Schengen tal-Ewropa.

Dan jinkludi appoġġ fil-ġestjoni tal-migrazzjoni, fil-ġlieda kontra l-kriminalità transfruntiera u fl-attivitajiet ta’ ritorn, kif ukoll appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali biex jagħmlu l-qsim tal-fruntiera sikur u bla xkiel għall-vjaġġaturi kollha.

Il-gwardji tal-fruntiera u tal-kosta tal-korp permanenti tal-Frontex jaħdmu taħt il-kmand tal-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiż li jkunu skjerati fih. Dawn jistgħu jiġu skjerati fil-fruntieri esterni tal-Istati Membri tal-UE jew jistgħu jiġu skjerati f’pajjiż mhux tal-UE dment li jkun iffirma Ftehim dwar l-Istatus mal-UE. L-uffiċjali tal-korp permanenti tal-Frontex huma preżenti fuq l-art, fil-fruntieri esterni marittimi, u fl-ajruporti internazzjonali, kif ukoll fil-kwartieri ġenerali tal-aġenzija f’Varsavja.

Il-formazzjoni tal-korp permanenti hija kisba kbira tal-integrazzjoni Ewropea. Dan iwassal ukoll għal trasformazzjoni reali tal-Frontex – dalwaqt, se jkun hemm aktar persunal tal-Frontex li jaħdem fil-qasam milli fil-kwartieri ġenerali, u b’hekk jagħmel parti verament operattiva tal-UE.


Kompiti ewlenin

Il-korp permanenti tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta jgħin biex iż-Żona Schengen, l-akbar żona ta’ vjaġġar ħieles fid-dinja, issir aktar b’saħħitha u aktar reżiljenti.

Fuq bażi permanenti, il-korp permanenti jassisti fil-kontrolli tal-fruntieri u jipprovdi appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, bħall-iskrinjar tan-nazzjonalità, ir-reġistrazzjoni u t-teħid tal-marki tas-swaba’. L-uffiċjali tagħha jgħinu biex jiġu rintraċċati d-drogi illegali, l-armi tan-nar u attivitajiet illegali oħra fil-fruntieri. Ħafna membri tal-korp permanenti jappoġġaw ir-ritorn ta’ persuni li jkunu qed joqogħdu illegalment fl-Ewropa. L-uffiċjali għandhom setgħat eżekuttivi biex iwettqu kontroll fuq il-fruntiera u jistgħu jġorru arma tan-nar.


Kategoriji

Il-korp permanenti huwa magħmul minn erba’ kategoriji ta’ uffiċjali. Dawn jinkludu l-persunal u l-uffiċjali tal-Frontex li jintbagħtu mill-Istati Membri lill-aġenzija fuq missjonijiet fit-tul jew għal żmien qasir, kif ukoll riżerva li tista’ tiġi attivata fi żminijiet ta’ kriżi.

B’kollox, sal-2027, il-korp permanenti tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta se jinkludi 10 000 persuna, fosthom 3000 uffiċjal tal-kategorija 1 – persunal tal-Frontex. Is-7 000 uffiċjal l-ieħor se jiġu ssekondati mill-Istati Membri tal-UE.

Kategorija 1: Gwardji tal-fruntiera impjegati direttament mill-Frontex bħala membri tal-persunal u skjerati regolarment f’missjonijiet ta’ għassa tal-fruntieri skont il-profil tagħhom

Kategorija 2: Persunal fit-tul sekondat mill-Istati Membri

Kategorija 3: Persunal għal żmien qasir sekondat mill-Istati Membri

Kategorija 4: Riżerva tal-gwardji tal-fruntiera tal-Istati Membri tal-UE li huma disponibbli għall-Frontex għal kriżi ta’ ġestjoni rapida tal-fruntieri.


Profili u żvilupp tal-karriera

Kull wieħed mill-uffiċjali tal-korp permanenti jirċievi taħriġ bażiku sabiex iħejji għall-iskjerament f’żoni operazzjonali. Dan se jiżgura li l-uffiċjali jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex jaħdmu flimkien fi kwalunkwe żona operazzjonali partikolari, b’konformità sħiħa mad-dritt tal-Unjoni applikabbli u l-istandards etiċi.

Wara t-taħriġ bażiku, l-uffiċjali tal-korp permanenti jgħaddu minn diversi tipi ta’ taħriġ speċjalizzat matul il-karriera tagħhom.

L-uffiċjali jistgħu jispeċjalizzaw f’kompiti bħall-identifikazzjoni ta’ dokumenti frawdolenti, l-assistenza f’operazzjonijiet ta’ ritorn jew l-għajnuna biex jiġu identifikati karozzi misruqa. Uffiċjali oħra jistgħu jaħdmu fil-qasam tal-ġbir ta’ informazzjoni jew tal-ġbir ta’ data dwar networks kriminali.

Matul il-karriera tagħhom, l-uffiċjali tal-korp permanenti se jkollhom il-possibbiltà li jiksbu profili ġodda f’konformità mal-esperjenza tagħhom, iżda wkoll li jwettqu kompiti ġodda li jagħtuhom l-opportunità li jkollhom esperjenza sħiħa ta’ ġestjoni integrata tal-fruntieri.


Bażi ġuridika

Il-korp permanenti ġie stabbilit bir-Regolament (UE) 2019/1896 tat-13 ta’ Novembru 2019 dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information