Bażi ġuridika u responsabbiltà

Il-Frontex, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, ġiet stabbilita bir-Regolament (UE) 2016/1624 tal-14 ta’ Settembru 2016 dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (ĠU L 251, 16.9.2016, p. 1). Is-sede tal-Frontex tinsab f'Varsavja, il-Polonja.

Għalkemm l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta tissostitwixxi lill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, hija għandha l-istess personalità ġuridika u hija magħrufa bl-istess isem: Frontex.

Il-Frontex tinsab f’kuntatt kostanti mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE. L-Aġenzija tagħmel kull sforz biex tkun trasparenti fl-attivitajiet tagħha, u għal dan il-għan id-Direttur Eżekuttiv regolarment jipparteċipa fi u jinforma s-seduti ta’ smigħ fil-laqgħat tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-UE tal-ministri responsabbli għall-affarijiet interni u l-migrazzjoni. B’dan il-mod, il-Frontex tissodisfa r-responsabbiltà tagħha lejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill bħala awtoritajiet baġitarji.

Fuq kollox, il-Frontex hija ssorveljata minn Bord ta’ Tmexxija li jinkludi rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u tnejn mill-Kummissjoni (ara t-taqsima hawn taħt għal aktar informazzjoni). Bħall-korpi kollha tal-UE, il-Frontex tista’ tkun soġġetta wkoll għal awditi mill-Qorti tal-Awdituri, jew għal investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, l-OLAF.

Aktar dokumenti ewlenin li jkopru l-bażi ġuridika u responsabbiltà tal-Aġenzija u r-responsabbiltà huma disponibbli hawnhekk:

Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2016 dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta

Regolament (UE) Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi s-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (Eurosur)

Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea

Regolament (UE) 2016/399  tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen)

Direttiva 2008/115/ke tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment

Bl-Ingliż:

Deċiżjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija

Minuti tal-Bord tat-Tmexxija

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information