Kas ir Frontex?

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Frontex tika nodibināta 2004. gadā, lai palīdzētu ES dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm aizsargāt ES brīvas pārvietošanās telpas ārējās robežas. Frontex kā ES aģentūra tiek finansēta no ES budžeta, kā arī no Šengenas asociēto valstu iemaksām budžetā. Līdz 2020. gadam aģentūra nodarbinās aptuveni 1000 darbinieku, no kuriem gandrīz ceturtā daļa ir norīkoti no dalībvalstīm un pēc savu pilnvaru termiņa beigām Frontex atgriezīsies savas valsts dienestā.

Aģentūras darbība tika pilnveidota un uzlabota 2016. gadā, lai tā kļūtu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, paplašinot tās funkcijas no migrācijas kontroles līdz robežu pārvaldībai un uzdodot tai lielāku atbildību par pārrobežu noziedzības apkarošanu. Frontex tagad ir atzīta par vienu no ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpas stūrakmeņiem. Tās pilnvarās tagad oficiāli ir arī meklēšana un glābšana, kad vien jūras robežu uzraudzības kontekstā rodas šādas situācijas.

Frontex ir operatīva aģentūra ar vairāk nekā 1500 darbiniekiem no dalībvalstīm, kuri vienlaikus izvietoti visā ES. Lai uzlabotu spēju sekot līdzi jauniem un strauji mainīgiem apstākļiem, Frontex Situāciju centrs, kas ir atbildīgs par ārējo robežu uzraudzību, tagad darbojas 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information