Pastāvīgais korpuss

Pirmo reizi vēsturē Eiropas Savienībai ir savs vienotais dienests – Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgais korpuss. Frontex robežu un krasta apsardze, ko apmācījuši labākie speciālisti un kas ir aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, ir gatava izaicinājumiem uz robežām, palīdzot nodrošināt Eiropas Šengenas zonas atbilstošu darbību.

Tas ietver atbalstu migrācijas pārvaldībā, pārrobežu noziedzības apkarošanā un atpakaļ nosūtīšanas operācijās, kā arī atbalstu valsts iestādēm, lai robežu šķērsošana būtu droša un netraucēta visiem ceļotājiem.

Frontex pastāvīgā korpusa robežu un krasta apsardze strādā tās valsts iestāžu pakļautībā, kurā tā ir izvietota. Apsardzi var izvietot pie ES dalībvalstu ārējām robežām vai trešā valstī, ja tā ir parakstījusi Statusa līgumu ar ES. Frontex pastāvīgā korpusa darbinieki atrodas pie sauszemes un jūras ārējām robežām, starptautiskajās lidostās, kā arī aģentūras galvenajā mītnē Varšavā.

Pastāvīgā korpusa izveidošana ir nozīmīgs Eiropas integrācijas sasniegums, ienesot reālas izmaiņas aģentūrā, jo drīz robežpunktos uz vietas strādās vairāk Frontex darbinieku nekā galvenajā mītnē, tādējādi Frontex kļūst par patiesi funkcionējošu ES spēku.


Galvenie uzdevumi

Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgais korpuss palīdz veidot stiprāku un izturīgāku Šengenas zonu, kas ir lielākā brīvas pārvietošanās telpa pasaulē.

Pastāvīgais korpuss pastāvīgi palīdz veikt robežpārbaudes un sniedz atbalstu migrācijas pārvaldībai, piemēram, ar valstspiederības pārbaudi, reģistrāciju un pirkstu nospiedumu noņemšanu. Pastāvīgā korpusa darbinieki palīdz izsekot nelegālās narkotikas, ieročus un citas nelikumīgas darbības uz robežām. Daudzi pastāvīgā korpusa locekļi palīdz atgriezt atpakaļ tos cilvēkus, kuri nelegāli uzturas Eiropā. Darbiniekiem ir pilnvaras veikt robežkontroli, un viņi drīkst nēsāt šaujamieroci.


Kategorijas

Pastāvīgo korpusu veido četras darbinieku kategorijas. Tajās ietilpst Frontex personāls un darbinieki, kas no dalībvalstīm tiek nosūtīti uz aģentūru ilgtermiņa vai īstermiņa misijās, kā arī rezerve, ko var aktivizēt krīzes laikā.

Kopumā līdz 2027. gadam Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu veidos 10 000 cilvēku, tostarp 3000 1. kategorijas darbinieku, t. i., Frontex personāls. Pārējos 7000 tūkstošus darbinieku norīkos darbā no ES dalībvalstīm.

1. kategorija: Robežsargi, kurus Frontex tieši nodarbina kā personāla locekļus un kuri regulāri tiek izvietoti robežsardzes misijās atbilstoši savam profilam.

2. kategorija: Ilgtermiņa darbinieki no dalībvalstīm.

3. kategorija: Īstermiņa darbinieki no dalībvalstīm.

4. kategorija: ES dalībvalstu robežsargu rezerve, kas ir pieejama Frontex ātrai robežu pārvaldībai krīzes gadījumos.


Profili un karjeras attīstība

Katrs pastāvīgā korpusa darbinieks saņem pamatapmācību, lai sagatavotos darbam attiecīgajā zonā.  Apmācība nodrošina darbiniekiem nepieciešamās iemaņas strādāt kopā konkrētajā darbības zonā, pilnībā ievērojot attiecīgos ES juridiskos un ētikas standartus.

Pēc pamatapmācības pastāvīgā korpusa darbinieki iziet dažādus specializētas apmācības veidus karjeras laikā.

Darbinieki var specializēties tādos uzdevumos kā krāpniecisku dokumentu atklāšana, palīdzība atgriešanas operācijās vai palīdzība zagtu automašīnu pamanīšanā. Citi darbinieki var strādāt tādā jomā kā informācijas vākšana vai datu apkopošana par noziedzīgajiem tīkliem.

Karjeras laikā pastāvīgā korpusa darbiniekiem būs iespēja iegūt jaunus profilus atbilstoši savai pieredzei, kā arī veikt jaunus uzdevumus, kas dod iespēju iegūt pilnvērtīgu integrētas robežu pārvaldības pieredzi.Juridiskais pamats

Pastāvīgo korpusu izveidoja ar 2019. gada 13. novembra Regulu (ES) 2019/1896 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information