Kas ir Frontex?

.Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Frontex tika nodibināta 2004. gadā, lai palīdzētu ES dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm aizsargāt ES brīvas pārvietošanās telpas ārējās robežas. Frontex kā ES aģentūra tiek finansēta no ES budžeta, kā arī no Šengenas asociēto valstu iemaksām budžetā.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information