Vizija, misija ir vertybės


Mūsų vizija

Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės apsauga.


Mūsų misija

Kartu su valstybėmis narėmis kuriame saugias ir sklandžiai veikiančias išorės sienas ir užtikriname saugumą.


Mūsų vertybės

Esame profesionalai
Turime žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kad galėtume veiksmingai vykdyti savo misiją, laikydamiesi aukštų etikos standartų, be to, nuolat siekiame didesnės kompetencijos, kad galėtume užtikrinti kuo geresnius savo veiklos rezultatus.

Elgiamės pagarbiai
Pripažįstame ir gerbiame žmones, institucijas ir jų vaidmenis, savo pagarbiu elgesiu rodome, kad jie mums yra vertingi ir svarbūs.

Siekiame bendradarbiauti
Kartu su atitinkamomis ES valstybių narių nacionalinėmis institucijomis ir dalyvaujant kitiems suinteresuotiesiems subjektams valdome ES išorės sienas ir siekiame bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis šalimis.

Siekdami įgyvendinti bendrus uždavinius ir tikslus, kartu dirbame ir bendradarbiaujame organizacijoje, taip pat su išorės suinteresuotaisiais subjektais.

Esame atskaitingi
Dirbdami patikimai vykdome savo užduotis ir darbą atliekame laiku bei kokybiškai.

Mums rūpi
Mes, kaip Europos viešosios agentūros darbuotojai, atsižvelgiame į piliečių interesus, nes mums rūpi žmonės ir mes tikime Europos vertybėmis.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information