Kas yra Frontex?

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Frontex įsteigta 2004 m., siekiant padėti ES valstybėms narėms ir Šengeno asocijuotosioms šalims apsaugoti ES laisvo judėjimo erdvės išorės sienas. Kadangi Frontex yra ES agentūra, finansavimas jai skiriamas iš ES biudžeto, taip pat iš Šengeno asocijuotųjų šalių įnašų. Numatoma, kad iki 2020 m. agentūroje dirbs apie 1 000 darbuotojų, iš kurių beveik ketvirtadalis yra komandiruojami valstybių narių ir grįš į savo nacionalinę tarnybą pasibaigus kadencijai agentūroje.

2016 m. išaugusi ir atnaujinta agentūra, išplėtus jos vaidmenį nuo migracijos kontrolės iki sienų valdymo ir suteikus didesnę atsakomybę už kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, tapo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Dabar Frontex pripažįstama kaip vienas iš ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ramsčių. Be to, agentūrai oficialiai pavesta vykdyti paiešką ir gelbėjimą, kai tai būtina vykdant jūrų sienų stebėjimą.

Frontex yra operatyvinė agentūra, kurios veikloje vienu metu dalyvauja daugiau kaip 1 500 visoje ES dislokuotų valstybių narių pareigūnų. Kad gebėtų geriau sekti naujas ir sparčiai kintančias aplinkybes, už išorės sienų stebėjimą atsakingas Frontex Situacijų modeliavimo centras dabar veikia visą parą septynias dienas per savaitę.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information