Kas yra Frontex?

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Frontex įsteigta 2004 m., siekiant padėti ES valstybėms narėms ir Šengeno asocijuotosioms šalims apsaugoti ES laisvo judėjimo erdvės išorės sienas. Kadangi Frontex yra ES agentūra, finansavimas jai skiriamas iš ES biudžeto, taip pat iš Šengeno asocijuotųjų šalių įnašų.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information