Legfontosabb feladatai


Helyszíni kiküldetés

Az Ügynökség a tagállamok és a schengeni társult országok bűnüldözési tisztviselői számára hajókat, repülőgépeket és határellenőrzési felszereléseket biztosít a kiegészítő segítségnyújtásra szoruló külső határterületeken. A határellenőrzés mellett a Frontex műveletei a tengeri biztonsággal, biztonsági ellenőrzésekkel, kutatással és mentéssel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat is magukban foglalnak.


Kockázatelemzés

A Frontex értékeli az EU határbiztonságára vonatkozóan felmerülő kockázatokat. Képet alkot a külső határokon végbemenő irreguláris migráció és határokon átnyúló bűncselekmények mintáiról és tendenciáiról. Az Ügynökség megállapításait megosztja az uniós tagállamokkal és az Európai Bizottsággal, és felhasználja azokat a jövőbeli tevékenységeinek megtervezéséhez. Valamennyi Frontex-tevékenységet kockázatelemzés kísér.


Helyzetfigyelés

A Frontex folyamatosan figyeli az Európai Unió külső határait, és frissítéseket és értesítéseket küld az EU tagállamainak és a schengeni társult országoknak, az Európai Bizottságnak és más ügynökségeknek.


Sebezhetőségi értékelés

Az Ügynökség évente értékeli az egyes tagállamok és a schengeni társult országok kapacitását és felkészültségét a külső határokat érintő kihívásokkal kapcsolatban, beleértve a migrációs nyomást is. A Frontex összekötő tisztviselőket küld ki az EU tagállamaiba, hogy segítsen az Ügynökségnek átfogó képet alkotni a határellenőrzésről uniós szinten.


Európai együttműködés a parti őrségi feladatok terén

Az Ügynökség támogatja a bűnüldözési hatóságok, az uniós ügynökségek és a vámtisztviselők közötti együttműködést a tengeri határokon. A műveletei során bevetett hajók és repülőgépek részt vesznek a halászati ellenőrzés, a szennyezések felfedezése és a tengeri szabályok betartása szempontjából releváns információk gyűjtésében és megosztásában is.


A bűncselekményekkel kapcsolatos hírszerzési adatok megosztása

Az Ügynökség a határokon szerzett hírszerzési adatokat megosztja az illetékes nemzeti hatóságokkal, az Europollal és egyéb európai ügynökségekkel. Ide tartoznak a bűncselekményekben, mint például az illegális bevándorlók csempészésében, az emberkereskedelemben és a terrorizmusban való részvétellel gyanúsított személyekre vonatkozó információk is.


Visszatérési (tolonc) műveletek

A Frontex egyre fontosabb szerepet játszik azon személyek származási országukba történő visszatérésében, akik nem jogosultak az Európai Unióban maradni. Az Ügynökség segíti a tagállamokat a visszatérési műveletek koordinálásában és finanszírozásában, de saját kezdeményezésére is elindíthatja azokat.  Ebből a célból a Frontex igénybe vehet charterjáratokat, illetve foglalhat helyeket kereskedelmi járatokra. Az Ügynökség abban is segíti a tagállamokat, hogy a visszatérésre kötelezett személyek részére beszerzi a szükséges úti okmányokat, és a visszatérési műveletekben segédkező szakértőket bocsát rendelkezésre.


Külső kapcsolatok

Az EU-n és a schengeni övezeten kívüli országokkal való együttműködés a Frontex megbízatásának szerves részét képezi, és az Ügynökség egyik stratégiai prioritása. Az európai integrált határigazgatás megvalósításának biztosítása érdekében a Frontex partnerségi hálózatot alakít ki és tart fenn a nem uniós államok – különösen az EU-val szomszédos országok, valamint a migránsok származási és tranzitországai – határőrizeti hatóságaival. Az Ügynökség az irreguláris migráció által érintett, EU-n kívüli területekre is küld ki összekötő tisztviselőket.


Gyors reagálás

A Frontex gyorsan tud határőrséget, parti őrséget és felszerelést küldeni az EU tagállamaiba és a schengeni társult országokba, ha külső határaikon vészhelyzet merül fel. A tagállamoknak az Ügynökség kérésére legfeljebb 1 500 tisztviselőt kell biztosítaniuk a gyorsreagálású állományból.


Kutatás és innováció

A Frontex segít kapcsolatot létesíteni a határellenőrzési szakértők, a kutatók és az iparág képviselői számára annak érdekében, hogy az új technológiák megfeleljenek a határőrizeti hatóságok igényeinek.


Képzés

A Frontex a határőrizeti hatóságokra vonatkozó közös képzési standardokat dolgoz ki, hogy harmonizálja a határőrség és a parti őrség oktatását az EU-ban és a schengeni társult országokban. Ez annak biztosítására irányul, hogy ha egy utas bárhol is lépi át az EU külső határát, mindenütt egységes határvédelmi standardok vonatkozzanak rá. Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a különböző országok határőrsége és parti őrsége hatékonyan működjön együtt a Frontex műveletei keretében történő kiküldetésük során.


ETIAS

A Frontex kulcsszerepet játszik az új Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásában. Amint a rendszer 2023-ban megkezdi működését, a több mint 60 országból vízumkötelezettség nélkül érkezőknek az európai schengeni térségbe utazásuk előtt ETIAS utazási engedélyt kell kérelmezniük. A Frontex biztosítja az ETIAS központi egység hosztolását, amely a hét minden napján 24 órában dolgozza fel a tagállamok nemzeti egységeivel szoros együttműködésben a kérelmeket, és nyújt támogatást mind az utazók, mind a fuvarozók számára.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information