Javni pristup dokumentima


Pravni okvir

Načelo transparentnosti i prava pojedinaca na pristup dokumentima tijela EU-a sadržani su u članku 15. Ugovora o funkcioniraju Europske unije i članku 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te provedeni Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (Uredba (EZ) br. 1049/2001).

Poveznica Uredbe (EZ) br. 1049/2001 s okvirom Frontexa ponovno se naglašava u članku 74. Uredbe o europskoj i graničnoj obalnoj straži.

Unutarnji okvir za javni pristup dokumentima u posjedu Frontexa utvrđen je odlukom Upravnog odbora Frontexa br. 25/2016. od 21. rujna 2016..


Zahtjevi

Svi građani Europske unije, kao i sve fizičke ili pravne osobe s boravištem ili registriranim sjedištem u Europskoj uniji mogu pristupiti dokumentima Frontexa u skladu s uvjetima iz Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

Kako biste potvrdili da imate pravo na pristup dokumentima, morate priložiti identifikacijsku ispravu / dokaz o punomoći za zastupanje pravne osobe s boravištem ili registriranim sjedištem u Europskoj uniji.

Pošaljite svoj zahtjev kao privitak e-poruci u formatu PDF, ASICE, ADOC, BDOC ili EDOC, elektronički potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s Uredbom o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (Uredba (EU) br. 910/2014). Ako vam takav oblik identifikacije nije dostupan, dostavite nam svoju osobnu iskaznicu / putovnicu / dozvolu boravka za EU (fizičke osobe) ili registraciju vašeg subjekta u državi članici EU-a i punomoć na temelju koje zastupate taj subjekt (pravne osobe).

Kako bi Frontex mogao pronaći dokumente koje ste zatražili, sastavite što precizniji zahtjev.

Prijave se podnose ovdje ili poštom:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Obrada

  • Vaš zahtjev, koji sadržava prethodno opisan dokaz ispunjenja kriterija prihvatljivosti, prihvatit će se i obraditi u roku od 15 radnih dana od registracije vašeg zahtjeva.
  • U iznimnim slučajevima taj se rok može produžiti za 15 radnih dana.
  • Frontex odgovara pisanim putem.
  • Ako se vaš zahtjev djelomično ili u potpunosti odbije, Frontex će vam objasniti razlog.
  • U roku od 15 radnih dana od primitka Frontexova odgovora kojim se djelomično ili potpuno odbija vaš zahtjev za uvid u dokument možete poslati ponovni zahtjev za drugo razmatranje inicijalne odluke Frontexa.

Obavijest o zaštiti podataka

Ured za transparentnost kao voditelj obrade podataka utvrđen je odlukom Upravnog odbora br. 25/2016 od 21. rujna 2016. Fizička i poštanska adresa: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); e-pošta: pad@frontex.europa.eu.

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem e-adrese  dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 zahtijeva voditelj obrade obrađuje osobne podatke.

Primatelji podataka su predani članovi osoblja Frontexa koji obrađuju zahtjeve za javni pristup dokumentima. Neće doći do međunarodnog prijenosa podataka. Podatci se pohranjuju na razdoblje od pet godina od trenutka zatvaranja datoteke.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo na pristup, izmjenu i brisanje svojih podataka, ograničavanje njihove obrade i prigovor na nju, kao i na prijenos podataka. Podnositelji zahtjeva mogu ostvariti svoja prava putem Ureda za transparentnost i uložiti žalbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Dostavljanje podataka zakonski je propisano Uredbom (EZ) br. 1049/2001. Uskraćivanje podataka zahtjev čini nedopuštenim.

Ne provodi se automatski postupak donošenja odluka ili izrada profila.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information