Stalne snage

Prvi put u povijesti Europska unija raspolaže vlastitim uniformiranim snagama – stalnim snagama europske granične i obalne straže. Pripadnike europske granične i obalne straže Frontexa osposobili su najbolji stručnjaci, opremljeni su najnovijim dostignućima tehnologije te su spremni za izazove na granicama kako bi osigurali pravilno funkcioniranje europskog schengenskog prostora.

To uključuje podršku pri upravljanju migracijama, borbu protiv prekograničnog kriminala i aktivnosti vraćanja, kao i pružanje podrške nacionalnim tijelima pri osiguravanju i olakšavanju prelaska granice za sve putnike.

Frontextove stalne snage granične i obalne straže služe pod zapovjedništvom nacionalnih tijela one države u kojoj su raspoređene. Može ih se rasporediti na vanjskim granicama država članica EU-a ili u državama koje nisu članice EU-a ako su potpisale Sporazum o statusu s EU-om. Službenici stalnih snaga Frontexa prisutni su na tlu, na vanjskim granicama na moru te u međunarodnim zračnim lukama, kao i u sjedištu agencije u Varšavi.

Formacija stalnih snaga veliko je postignuće kad je riječ o europskoj integraciji. Ona također predstavlja pravu transformaciju Frontexa – uskoro će više osoblja Frontexa raditi na terenu nego u sjedištu, što će ovu agenciju zaista učiniti operativnom jedinicom EU-a.


Glavni zadaci

Stalne snage europske granične i obalne straže čine schengenski prostor, najveće područje za slobodno putovanje u svijetu, snažnijim i otpornijim.

Stalne snage trajno pomažu u kontrolama na granicama i pružaju podršku pri upravljanju migracijama, poput provjere državljanstva, registracije i uzimanja otisaka prstiju. Službenici stalnih snaga pomažu u traženju nedopuštenih droga, vatrenog oružja i drugih ilegalnih aktivnosti na granicama. Mnogi članovi stalnih snaga pomažu u vraćanju osoba koje se ilegalno nalaze u Europi. Službenici imaju izvršne ovlasti za provođenje graničnih kontrola i smiju nositi vatreno oružje.


Kategorije

Stalne snage sastoje se od četiri kategorija službenika. One uključuju osoblje Frontexa te službenike iz država članica koji su u agenciji na dugoročnim ili kratkoročnim misijama, kao i rezervne snage koje se mogu aktivirati u vrijeme krize.

Do 2027. godine stalne snage europske granične i obalne straže ukupno će se sastojati od 10 000 osoba, od čega će 3000 činiti službenici Kategorije 1. – osoblje Frontexa. Ostalih 7000 službenika ustupit će države članice EU-a.

Kategorija 1.: Službenici graničnog nadzora koje izravno zapošljava Frontex kao članove osoblja i koji se redovito raspoređuju u misije graničnog nadzora prema njihovu profilu

Kategorija 2.: Dugoročno raspoređeno osoblje koje ustupaju države članice

Kategorija 3.: Kratkoročno raspoređeno osoblje koje ustupaju države članice

Kategorija 4.: Rezervne snage država članica EU-a koje su dostupne Frontexu za brzo upravljanje krizama na granicama.


Profili i razvoj karijera

Svaki službenik stalnih snaga dobiva osnovno osposobljavanje kojim se priprema za razmještanje u operativnim područjima. Na taj se način osigurava da službenici usvoje vještine potrebne za zajednički rad u bilo kojem operativnom području, čime se jamči potpuna usklađenost s primjenjivim pravom EU-a te s etičkim standardima.

Nakon osnovnog osposobljavanja službenici stalnih snaga tijekom svoje karijere prolaze različite vrste specijalističkog osposobljavanja.

Službenici se mogu specijalizirati za zadatke poput otkrivanja prijevarnih dokumenata, pomaganja pri vraćanju ili uočavanja ukradenih vozila. Neki službenici mogu raditi u području prikupljanja informacija ili podataka o kriminalnim mrežama.

Tijekom svoje karijere službenici stalnih snaga imat će mogućnost steći nove profile u skladu sa svojim iskustvom, ali i obavljati nove zadatke, što će im pružiti priliku da steknu potpuno iskustvo integriranog upravljanja granicama.


Pravna osnova

Stalne snage uspostavljene su Uredbom (EU) 2019/1896 od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information