Glavne dužnosti


Raspoređivanje na terenu

Agencija raspoređuje službenike za provedbu zakona te plovila, zrakoplove i opremu za nadzor granica iz država članica i zemalja pridruženih schengenskom području na vanjska pogranična područja kojima je potrebna dodatna pomoć. Osim nadzora državne granice, operacije Frontexa obuhvaćaju zadaće povezane s pomorskom sigurnošću, sigurnosnim provjerama, potragom i spašavanjem te zaštitom okoliša.


Analiza rizika

Frontex procjenjuje rizike za sigurnost granica EU-a te izrađuje prikaz obrazaca i trendova nezakonitih migracija i prekograničnih kriminalnih aktivnosti na vanjskim granicama. Agencija svoje rezultate razmjenjuje s državama članicama EU-a i Europskom komisijom te ih upotrebljava za planiranje svojih budućih aktivnosti. Sve aktivnosti Frontexa temelje se na analizi rizika.


Praćenje stanja

Frontex stalno nadzire vanjske granice Europske unije te dostavlja ažurirane informacije i upozorenja državama članicama EU-a, zemljama pridruženima schengenskom prostoru, Europskoj komisiji i drugim agencijama.


Procjena osjetljivosti

Agencija provodi godišnje evaluacije kapaciteta svake države članice i zemlje pridružene schengenskom području za suočavanje s izazovima na vanjskim granicama, kao i njihove spremnosti da odgovore na te izazove, uključujući migracijski pritisak. Frontex raspoređuje časnike za vezu u države članice EU-a kako bi mu pomogli u održavanju sveobuhvatnog prikaza kontrole granica na razini EU-a.


Europska suradnja u pogledu funkcija obalne straže

Agencija podupire suradnju tijela za provedbu zakona, agencija EU-a i carina na morskim granicama. Brodovi i zrakoplovi koji sudjeluju u njezinim operacijama isto tako prikupljaju i razmjenjuju informacije važne za kontrolu ribarstva, otkrivanje onečišćenja i usklađenost s pomorskim propisima.


Razmjena obavještajnih podataka o kriminalnim aktivnostima

Agencija razmjenjuje obavještajne podatke prikupljene na granicama s relevantnim nacionalnim tijelima, Europolom i drugim europskim agencijama. Oni uključuju informacije o osobama osumnjičenima za sudjelovanje u kriminalnim aktivnostima, kao što su krijumčarenje migranata, trgovanje ljudima i terorizam.


Operacije vraćanja

Frontex ima sve važniju ulogu u vraćanju osoba koje nemaju pravo ostati u Europskoj uniji u njihove matične zemlje. Agencija pomaže državama članicama u koordinaciji i financiranju operacija vraćanja, ali ih može pokrenuti i na svoju inicijativu.  U tu svrhu Frontex može zakupljivati letove i rezervirati mjesta na komercijalnim letovima. Agencija isto tako pomaže povratnicima da dobiju potrebne putne isprave te osigurava stručnjake za pomoć u operacijama vraćanja.


Vanjski odnosi

Suradnja sa zemljama izvan EU-a i schengenskog područja sastavni je dio ovlasti Frontexa i jedan je od strateških prioriteta Agencije. Kako bi se osigurala provedba europskog integriranog upravljanja granicama (EUIBM), Frontex razvija i održava mrežu partnerstva s graničnim tijelima u državama koje nisu članice EU-a, a posebno s tijelima u susjednim zemljama EU-a te zemljama podrijetla migranata i njihovim zemljama tranzita. Agencija raspoređuje časnike za vezu i u zemlje izvan EU-a koje su pogođene nezakonitim migracijama.


Brza reakcija

Frontex može brzo rasporediti graničnu i obalnu stražu te opremu u države članice EU-a i zemlje pridružene schengenskom prostoru čije su vanjske granice u kriznoj situaciji. Na zahtjev Agencije države članice moraju osigurati do 1 500 službenika iz snagâ za brzu reakciju.


Istraživanje i inovacije

Frontex uključuje stručnjake za nadzor državne granice u istraživanja i industriju kako bi osigurao da nova tehnologija odgovara potrebama tijela za nadzor državne granice.


Osposobljavanje

Frontex utvrđuje zajedničke standarde osposobljavanja za granična tijela s ciljem usklađivanja obrazovanja granične i obalne straže u EU-u i zemljama pridruženima schengenskom prostoru. Time se žele osigurati jedinstveni standardi nadzora državne granice za putnike koji prelaze vanjsku granicu EU-a. Osim toga, na taj se način službenicima granične i obalne straže iz različitih zemalja omogućuje učinkovito zajedničko djelovanje u operacijama Frontexa.


ETIAS

Frontex ima ključnu ulogu u uspostavi novog europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS). Nakon što sustav 2023. počne s radom, putnici iz više od 60 zemalja kojima nije potrebna viza morat će prije putovanja u europsko šengensko područje podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja u ETIAS-u. Frontex je odgovoran za smještaj središnje jedinice ETIAS-a, koja će raditi 24 sata dnevno sedam dana u tjednu kako bi obrađivala zahtjeve u bliskoj suradnji s nacionalnim jedinicama država članica i pružala potporu putnicima i prijevoznicima. 


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information