Yhteiset operaatiot

Yhteiset operaatiot ovat viraston toimista näkyvimpiä. Frontex lähettää satoja raja- ja merivartijoita sekä aluksia, autoja, ilma-aluksia ja muuta kalustoa avuksi jäsenvaltioihin, joilla on haasteita EU:n ulkorajoilla. Näitä operaatioita toteutetaan Euroopan meri- ja maarajoilla sekä kansainvälisillä lentoasemilla. Tällä hetkellä Frontex turvautuu operaatioissa pääasiassa EU:n jäsenvaltioiden ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuvien maiden erikoistuneisiin toimihenkilöihin ja kalustoon mutta on siirtymässä kaluston vuokraukseen ja oman kaluston ostamiseen. Frontex pystyy myös hyödyntämään enintään 1 500 toimihenkilön reserviä, joka voidaan lähettää viidessä päivässä hoitamaan hätätilanteita Euroopan rajoilla.

Viraston Välimerellä toteutettavissa merioperaatioissa tuetaan Italiaa, Kreikkaa ja Espanjaa siirtolaispaineen käsittelyssä, mutta kaikissa sen operaatioissa autetaan myös puuttumaan rajat ylittävän rikollisuuden eri muotoihin. Merioperaatioihin kuuluu myös muita tehtäviä, kuten pilaantumisen ja laittoman kalastuksen seurantaa. Niitä toteutetaan yhteistyössä muiden EU:n virastojen, erityisesti Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol), Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) kanssa.


Lainvalvonta

Frontexilla on ratkaisevan tärkeä asema Schengenin alueen sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa, sillä se valvoo alueen ulkorajoja, tekee turvatarkastuksia, toteuttaa palautusoperaatioita ja tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja Europolin kanssa.

Frontex edistää myös terrorismin torjuntaa auttamalla jäsenvaltioita tiukentamaan ulkorajavalvontaa ja tukemalla havaintojen tekemistä mahdollisista vierastaistelijoista. Frontexin kentälle lähettämiä toimihenkilöitä koulutetaan havaitsemaan henkilöt, jotka voisivat kytkeytyä terrorismiin.


Frontexin asema etsintä- ja pelastusoperaatioissa

Etsintä- ja pelastusoperaatioihin osallistuminen on aina ollut Frontexille keskeistä. Tämä tehtävä on myös vahvistettu Euroopan meri- ja rajavartioston perustamisesta annetussa EU:n asetuksessa. Frontexin on annettava merellä teknistä ja operatiivista apua tukemaan pelastusoperaatioita, joita rajavalvontaoperaatioiden yhteydessä voi ilmetä.

Etsintä- ja pelastustoimet ovat myös jokaisen Frontexin merioperaation toimintasuunnitelman erityistavoite.

Vuosina 2015–2020 Frontex auttoi pelastamaan 353 270 ihmistä Välimerellä.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information