Mikä Frontex on?

Frontex on vuonna 2004 perustettu Euroopan raja- ja merivartiovirasto, jonka tehtävänä on auttaa EU:n jäsenvaltioita ja Schengen-yhteistyöhön osallistuvia maita suojelemaan ulkorajoja EU:n vapaan liikkuvuuden alueella. Frontex on EU:n virasto, ja sitä rahoitetaan EU:n talousarviosta sekä Schengen-yhteistyöhön osallistuvien maiden rahoitusosuuksista. Vuoteen 2020 mennessä virastossa on määrä työskennellä noin tuhat ihmistä. Heistä neljäsosa on jäsenvaltioiden lähettämiä asiantuntijoita, jotka palaavat kansalliseen yksikköönsä päätettyään työskentelyjaksonsa Frontexissa.

Vuonna 2016 virastoa laajennettiin ja alettiin kehittää Euroopan raja- ja merivartiovirastoksi. Silloin sen tehtävää laajennettiin muuttoliikkeen valvonnasta rajaturvallisuuden ylläpitämiseen ja lisättiin sen vastuuta rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Frontex on nykyään tunnustettu yhdeksi EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kulmakiveksi. Myös etsintä- ja pelastuspalvelut kuuluvat sen toimeksiantoon virallisesti aina, kun niihin liittyviä tilanteita tapahtuu merirajojen valvonnassa.

Frontex on operatiivinen virasto, ja se voi lähettää jäsenvaltioista milloin tahansa yli 1 500 virkailijaa ympäri EU:ta. Frontexin ulkorajojen valvonnasta vastaava tilannekeskus toimii nyt ympärivuorokautisesti, jotta se voisi seurata entistä paremmin uusia ja nopeasti muuttuvia olosuhteita.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information