Visioon, missioon ja väärtused


Meie visioon

Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kaitse.


Meie missioon

Koos liikmesriikidega tagame ohutu ja hästi toimiva välispiiri, mis kindlustab meie turvalisuse.


Meie väärtused

Oleme professionaalsed
Meil on teadmised, oskused ja pädevused, et tõhusalt täita missiooni, järgides kõrgeid eetikastandardeid. Püüdleme jätkuvalt tipptaseme poole, et parandada oma tulemusi.

Oleme lugupidavad
Tunnustame inimesi, asutusi ja nende rolle ning suhtume neisse lugupidamisega, koheldes neid väärtuslike ja olulistena.

Teeme koostööd
Haldame Euroopa Liidu välispiiri koos liikmesriikide asjaomaste riiklike ametiasutusega ja muude sidusrühmade osalusel ning teeme koostööd Euroopa Liidu väliste riikidega.

Ühiste sihtide ja eesmärkide saavutamiseks teeme koostööd kogu organisatsioonis ja ka väliste sidusrühmadega.

Oleme vastutustundlikud
Oleme usaldusväärsed, täites oma tööülesanded õigeaegselt ja kvaliteetselt.

Hoolime
Euroopa avalike teenistujatena teenime kodanike huve, sest hoolime inimestest ja usume Euroopa väärtustesse.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information