Αιτήσεις παροχής πληροφοριών

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών, γενικά και ειδικά ερωτήματα σχετικά με τον Frontex και το έργο του, αιτήματα για συνεντεύξεις, αιτήματα για στατιστικά στοιχεία ή ερωτήματα σχετικά με εκθέσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση

question@frontex.europa.eu

Αιτήματα από τα μέσα ενημέρωσης:

press@frontex.europa.eu

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information