Fælles operationer

Fælles operationer er de mest synlige blandt agenturets aktiviteter. Frontex indsætter flere hundrede grænse- og kystvagter samt både, biler, fly og andet udstyr for at bistå medlemsstater, der står over for udfordringer ved EU's ydre grænser. Disse operationer finder sted ved Europas sø- og landgrænser og i internationale lufthavne. For øjeblikket får Frontex hovedsagelig specialiserede medarbejdere og udstyr til sine operationer fra EU-medlemsstater og associerede Schengenlande, men agenturet er ved at gå over til at lease og købe eget udstyr. Frontex kan også regne med en pulje af mindst 1 500 medarbejdere, som kan udsendes inden for fem dage til at håndtere nødsituationer ved Europas grænser.

Mens agenturets operationer til søs i Middelhavsområdet hjælper Italien, Grækenland og Spanien med at håndtere migrationspresset, bidrager alle agenturets operationer også til at bekæmpe forskellige former for grænseoverskridende kriminalitet. Operationerne til søs omfatter yderligere opgaver, f.eks. overvågning af forurening og ulovligt fiskeri. Disse gennemføres i samarbejde med andre EU-agenturer, navnlig Europol, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA).


Retshåndhævelse

Frontex spiller en afgørende rolle med hensyn til at styrke den indre sikkerhed i Schengenområdet ved at overvåge de ydre grænser, gennemføre sikkerhedskontrol og tilbagesendelsesoperationer og samarbejde med nationale myndigheder og Europol.

Frontex bidrager også til bekæmpelsen af terrorisme ved at bistå medlemsstaterne med at skærpe kontrollen ved de ydre grænser og støtte opsporingen af potentielle udenlandske terrorkrigere. Medarbejdere, der er indsat af Frontex, er uddannet til at opspore personer, der kan have tilknytning til terrorisme.


Frontex’ rolle i eftersøgnings- og redningsoperationer

Deltagelse i eftersøgnings- og redningsoperationer har altid været en prioritet for Frontex og er fastsat i den EU-forordning, der oprettede den europæiske grænse- og kystvagt. Frontex er forpligtet til at yde teknisk og operativ bistand til søs til støtte for redningsoperationer, der kan opstå i forbindelse med grænseovervågningsoperationer.

Eftersøgnings- og redningsaktiviteter er også et specifikt mål i de operative planer for Frontex’ operationer til søs.

Mellem 2015 og 2020 bidrog Frontex til redningen af 353 270 personer i Middelhavet.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information