Hvad er Frontex?

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, blev oprettet i 2004 med henblik på at bistå EU-medlemsstaterne og de associerede Schengenlande med at beskytte de ydre grænser i EU’s område med fri bevægelighed. Som EU-agentur er Frontex finansieret over EU’s budget samt gennem bidrag fra de associerede Schengenlande.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information