Визия, мисия и ценности


Нашата визия

Опазване на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие.


Нашата мисия

Съвместно с държавите членки, ние гарантираме безопасни и добре функциониращи външни граници, които осигуряват сигурност.


Нашите ценности

Ние сме професионалисти
Ние притежаваме необходимите знания, умения и компетентности, за да изпълняваме нашата мисия ефективно, с високи етични стандарти, и постоянно се стремим към високи постижения, за да подобряваме нашите резултати.

Ние проявяваме уважение
Ние признаваме хората, институциите и техните роли и проявяваме уважение, като ги третираме като ценни и важни.

Ние се стремим към сътрудничество
Заедно със съответните национални органи на държавите — членки на ЕС, и с участието на други заинтересовани страни ние управляваме външните граници на ЕС и се стремим към сътрудничество с държавите извън ЕС.

Заедно с тях работим в атмосфера на сътрудничество както в рамките на цялата организация, така и с външни заинтересовани страни, за да изпълняваме общи цели и задачи.

Ние носим отговорност
Ние изпълняваме надеждно, навременно и качествено задълженията в работата си.

Ние сме загрижени
Като служители на европейските институции ние служим на интересите на гражданите, тъй като сме загрижени за хората и вярваме в европейските ценности.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information