Какво е Frontex?

Frontex — Европейската агенция за гранична и брегова охрана — е създадена през 2004 г., за да подпомага държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави в защитата на външните граници на пространството на ЕС за свободно движение. Тъй като е агенция на ЕС, Frontex се финансира от бюджета на ЕС, както и от вноски на асоциираните към Шенген държави.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information